Infomöte om arbetsgivardeklarationer på individnivå

 
Tisdagen den 13 september 2016 hålls ett informationsmöte på Skatteverket om arbetsgivardeklarationer på individnivå. Mötet kommer att hållas i Skatteverkets lokaler på Korta gatan 10 i Solna klockan 10 - 12.

Huvuddragen i förslaget om arbetsgivardeklarationer på individnivå kommer att presenteras och det kommer även att finnas tid för frågor. Mötet är kostnadsfritt men anmälan är obligatorisk eftersom antalet platser är begränsat. Anmälan måste göras senast torsdagen den 1 september 2016.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.