Höjda förseningsavgifter

Från och med den 1 januari 2016 har förseningsavgifterna höjts enligt tabellen nedan (gamla belopp inom parantes).

Om förseningen gäller uppgår avgiften till
aktiebolags eller ekonomisk förenings inkomstdeklaration 6 250 kr (5 000 kr)
någon annans inkomstdeklaration 1 250 kr (1 000 kr)
särskilda uppgifter 1 250 kr (1 000 kr)
periodisk sammanställning 1 250 kr (1 000 kr)
skattedeklaration 625 kr (500 kr)
Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.