Höjda arbetsgivaravgifter för unga

Tidigare har arbetsgivaravgiften för personer under 25 år varit lägre än normalt, 15,49 procent istället för 31,42 procent. Från och med den 1 juni 2016 gäller full arbetsgivaravgift även för personer under 25 år. Personer över 65 år har fortfarande en lägre arbetsgivaravgift men den är höjd från 10,21 procent till 16,36 procent.

Skatteverket gör varje år en sammanställning över aktuella belopp och procentsatser. Vill du titta på tidigare år finns även det att hämta på Skatteverkets hemsida.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.