Höjd trängselskatt

För drygt ett år sedan fick Stockholm höjd trängselskatt i innerstaden och maxbeloppet höjdes från 60 kr till 105 kr per fordon och dag. Dessutom började trängselskatt att tas ut för Essingeleden. Var betalstationerna på Essingeleden sitter framgår nedan.

alt

Bild: Transportstyrelsen

Nu finns förslag på ytterligare höjningar. Dessa kommer dock att träda i kraft först 2020.

  • Skatten tas ut redan från klockan sex på morgonen, i stället för som i dag från 6.30.
  • Skatt införs på vissa dagar före helgdagar, som i dag är skattebefriade.
  • Första veckan i juli blir avgiftsbelagd, medan övriga veckor i juli förblir avgiftsfria.
  • Avgiften höjs under årets högtrafikmånader (mars, april, maj, juni, september, oktober och november) med 10 kronor till 45 kronor per passage.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.