Högre moms på nättjänster

Tidningen Riksdag & Departement skriver på sin hemsida om ändrade momsregler vid köp av till exempel appar. Från och med 2015 ska momsen betalas där köparen bor. I dag betalas momsen där säljaren har sitt säte. Enligt artikeln finns de flesta säljare i till exempel Luxemburg som har 15 % moms. De nya reglerna kommer att öka momsintäkterna för Sverige med 50 miljoner kronor per år.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.