Hitta gamla deklarationer

Såhär i deklarationstider är det många som har frågor kring Inkomstdeklarationen. En av de vanligaste frågorna på Skatteverkets Facebook-sida är hur man hittar sina gamla deklarationer. Dessvärre är det inte möjligt att logga in på Skatteverkets hemsida och sedan titta på dem där. Enda möjligheten är att kontakta Skatteverket och be dem ta fram de gamla uppgifterna åt dig.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.