HFD undanröjer förhandsbesked avseende golf som friskvård

Skattmasen har tidigare skrivit om att Skatterättsnämnden (SRN) lämnat förhandsbesked om att golfspel på pay & play-bana och spel på en driving range ska utgöra en skattefri friskvårdsförmån. Nu har Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) kommit fram till att detta måste avgöras från fall till fall eftersom tjänsterna kan variera mellan anläggningarna och öven förändras över tiden. HFD undanröjer därmed förhandsbeskedet från SRN.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.