Förtroendet för Skatteverket

Enligt ett pressmeddelande från Skatteverket ökar företagarnas förtroende för myndigheten. 79 procent har, enligt undersökningen, förtroende för Skatteverket. Om man vänder på det skulle man dock även kunna säga att mer än var femte företagare inte har förtroende för Skatteverket, men det låter självklart inte lika bra. År 2013 uppgick antalet besök på Skatteverkets webbplats till över 44 miljoner.

Vidare berättar rapporten att 404-sidan visats nästan en halv miljon gånger under 2013. En 404-sida visas om man till exempel klickar på en trasig länk. När det gäller e-post svarar 85 % att de inte har haft kontakt med Skatteverket via e-post. Detta kanske inte är så märkvärdigt med tanke på att myndigheten är ganska sparsam med att ange e-postadresser på hemsidan. Du kan läsa rapporten i sin helhet här [PDF].

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.