Förstöra räkenskapsinformation

Skatteverket har kommit med ett nytt allmänt råd (SKV A 2014:5) och ett nytt meddelande (SKV M 2014:5) som handlar om tillstånd för företag att förstöra räkenskapsinformation i förtid. Normalt ska räkenskapsinformation bevaras i sju år men om det finns särskilda skäl får informationen förstöras i förtid. Det kan t ex handla om att informationen blivit vatten- eller rökskadad.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.