Förslag på slopat avdrag för representationskostnader

Skatteverket föreslår slopad avdragsrätt för representationskostnader. Skatteverket hemställer regeringen att slopa avdraget vid beräkning av inkomstskatt samt att begränsa avdraget avseende mervärdesskatt till 500 kr (exklusive moms) per person och tillfälle. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.