Förslag på sänkt reklamskatt

Regeringen föreslår i en promemoria sänkt reklamskatt sammanlagt med 40 miljoner kronor. Förslaget är ett steg mot avskaffandet av reklamskatten. Som ett första steg är det tänkt att skatten från och med den 1 januari 2017 ska sänkas med 20 miljoner kronor. Steg två inleds den 1 januari 2019 då skatten ska sänkas med ytterligare 20 miljoner kronor.

Promemorian innehåller för 2017 bland annat förslag på sänkning av skattesatsen för annonser. Skattesatsen för periodiska publikationer förslås sänkas från 3 procent till 2,5 procent och för annonser i annat som inte utgör periodisk publikation föreslås en sänkning från 8 procent till 7,65 procent. Ett annat förslag i promemorian är att gränsen för redovisningsskyldighet avseende reklamskatt ska höjas från 20 000 kronor till 60 000 kronor.

För 2019 föreslås ytterligare sänkning av skattesatsen för annonser. Från 2,5 procent till 1 procent för periodiska publikationer samt från 7,65 procent till 6,9 procent för annonser i annat som inte utgör periodisk publikation.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.