Förslag på redovisning av arbetgivaravgifter på individnivå

I ett pressmeddelande skriver Skatteverket att myndigheten har lämnat ett förslag till regeringen om ändring av arbetsgivardeklarationen. Skatteverket vill att ersättning för utfört arbete ska redovisas på individnivå. Med dagens system lämnar arbetsgivaren redovisning för samtliga anställda i en klump. System med individredovisning finns redan i till exempel Danmark och Norge. Med det nya systmet skulle arbetsgivarna dessutom slippa lämna kontrolluppgifter efter årets slut.

Skatteverket föreslår vidare att anställda, med hjälp av en e-tjänst, ska kunna kontrollera vad arbetsgivaren har redovisat för dem. Detta för att göra det snabbare för anställda att kunna påtala eventuella felaktigheter. Om något blir fel i januari kan man som anställd, med dagens system, inte kontrollera detta förrän i februari året därpå. I förslaget ingår även att andra myndigheter som till exempel Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska kunna tillgång till uppgifterna.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.