Förslag på nya regler vid bostadsförsäljning

Regeringen har föreslagit nya regler vid försäljning av bostad. Ett av förslagen är slopat tak för uppskovet under en fyraårsperiod. I dag går det maximalt att få uppskov med 1 450 000 kronor. Det finns även förslag på att ändra beräkningen av uppskovets storlek. Enligt förslaget ska uppskovet beräknas som en kvotandel av vinsten. På regeringens hemsida finns ett exempel på hur uppskovet beräknas med det nya förslaget.

Den som t.ex. säljer sin bostad för 1 miljon kronor, gör en vinst om 300 000 kronor och köper en ny bostad för 800 000 kronor kan i dag få ett uppskov på maximalt 100 000 kronor. Med den föreslagna regeln skulle det maximala uppskovet i stället bli 240 000 kronor.

Regeringen föreslår att ändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2017.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.