Förslag på ny löneskatt i den finansiella sektorn

Regeringen har föreslagit en ny löneskatt för banker och den finansiella sektorn. Skattmasen vet inte hur förslaget ser ut i detalj men enligt SvD ska förslaget innebära ett skattepåslag på mellan 10 - 20 procent per bankanställd. Det betyder sex miljarder kronor till statskassan. Bankerna är givetvis måttligt roade av förslaget och Svenska Bankföreningen har kommenterat det på sin hemsida.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.