Förslag på lagändring avseende tillfälligt arbete

Skatteverket har lämnat ett förslag till Finansdepartementet gällande begränsat skattskyldiga personer, som arbetar i Sverige för ett utländskt företag, där det utländska företaget saknar fast driftställe i Sverige. Enligt förslaget ska personen beskattas i Sverige vid arbete här för ett företag eller för offentlig sektor. Vidare föreslås att en utomlands bosatt person ska vara skyldig att anmäla sig för registrering hos Skatteverket när personen arbetar här och att ett utländskt företag som bedriver viss verksamhet i Sverige ska lämna särskilda uppgifter.

Du kan läsa mer om förslaget i promemorian ”Beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige”.

Observera att personerna på bilden inte har något med texten att göra.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.