Förslag på höjd skatt för investeringssparkonton

Regeringen har i budgetpropositionen för 2018 föreslagit att höja beskattningen av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring. I dag multipliceras kapitalunderlaget med statslåneräntan, plus 0,75 procentenheter. Enligt förslaget ska kapitalunderlaget istället multipliceras med statslåneräntan, plus 1 procentenhet.

Regeringen motiverar detta med att det mestadels är rika män som har kapitalförsäkring och investeringssparkonto. Förslaget skulle därför, enligt regeringen, få positiva effekter både för den ekonomiska jämställdheten och den ekonomiska jämlikheten.

Aktiespararna och Unga aktiesparare har tillsammans startat en namninsamling med syfte att protestera mot förslaget. Vill du skriva under kan du göra det här.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.