Förslag på hantering av företagens skattepolicy

I en rapport till regeringen föreslår Skatteverket åtgärder för att uppmuntra företagen att se skatt som en hållbarhetsfråga. Rapporten innehåller även förslag på åtgärder för att underlätta för både företag och medborgare att ta del av offentliga uppgifter, till exempel via tjänsterna Hämta företagsinformation och Förfrågan företagsuppgifter (endast för myndigheter).

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.