Förslag på ändrad avdragsrätt för representation

Regeringen föreslår ändringar avseende avdragsrätten för representation. Förändringen avser både inkomstskatt och moms.

Gällande inkomstskatt är förslaget att det inte längre ska vara tillåtet att få göra avdrag för lunch, middag, supé eller annan förtäring förutom "enklare förtäring som inte kan anses som måltid och som är av mindre värde".

När det gäller moms är förslaget att momsavdraget (för måltider eller liknande) högst får uppgå till momsen på 300 kronor per person och tillfälle. Tidigare gällde att underlaget högst fick uppgå till 180 kr exklusive moms per person och måltid.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.