Förlängd tid att deklarera

På grund av hög belastning var det många som inte kunde deklarera i tid via Skatteverkets e-tjänst. Skatteverket förlänger därför tiden att deklarera fram till den 8 maj 2016. Om du deklarerar via e-tjänsten senast detta datum riskerar du inte att få en förseningsavgift. Däremot är det inte säkert att du kan få skatteåterbäring innan midsommar.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.