Fördelning av anskaffningsutgift i Redsense Medical

Enligt Skatteverket bör 91 procent av anskaffningsutgiften hänföras till de nytecknade aktierna och 9 procent till den medföljande teckningsoptionen. Läs mer på Skatteverkets hemsida. Detta gäller inte om du köpt genom ditt investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.