Felaktiga förelägganden

Enligt ett pressmeddelande från Skatteverket har ett fåtal felaktiga förelägganden skickats ut. Låter du bli att lämna inkomstdeklaration, trots att du är skyldig att görs det, får du först en påminnelse. Om du fortfarande inte lämnar in din inkomstdeklaration får du ett föreläggande, det vill säga en uppmaning. Av pressmeddelandet framgår att ungefär 160 000 förelägganden skickats ut men att det alltså finns enstaka som inte borde ha skickats. Du som är privatperson kan kontrollera om du ska lämna inkomstdeklaration här.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.