EU-kommissionens handlingsplan för momsEU-kommissionen har som målsättning att skapa ett gemensamt mervärdesskatteområde inom EU. I denna video presenterar EU-kommissionen sin handlingsplan som syftar till att förenkla reglerna och öka skyddet mot bedrägerier.

2013 uppgick momsgapet till nästan 170 miljarder euro. I handlingsplanen ingår bland annat att:
- medlemsstaterna ska få bättre verktyg att utbyta information mellan sig,
- medlemsstaterna mer självständigt ska kunna välja sin momspolitik samt
- att ge ökat stöd åt små och medelstora företag samt åt e-handeln.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.