EU-kommissionen föreslår nya åtgärder mot skatteflyktEU-kommissionen förklarar i ett pressmeddelande att de har tagit fram ett åtgärdspaket där syftet är att medlemsstaterna ska ta ett större ansvar för att försvåra för aggressiv skatteplanering. Nyckelåtgärderna är att garantera en effektiv beskattning i EU, att öka skattetransparensen samt att verka för enhetliga spelregler.

Exempel som tas upp är begränsningar gällande ränteavdrag. Illustrationen nedan är tagen från en länk i pressmeddelandet.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.