En stor reform behövs

Elva experter, varav två tidigare finansministrar, skriver på DN.se att en ny stor reform behövs. De räknar upp fem punkter som behöver diskuteras. Det handlar om att minska skillnaderna i skatt mellan inkomst av tjänst och inkomst av kapital, att göra momsen enhetlig, att effektivisera fastighetsbeskattningen, att sänka skatten för investeringar i nystartade företag och sist men inte minst att ge en tydligare information om skatter till medborgarna.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.