Ekonomisk verksamhet vid innehav av fastighet

När det gäller inkomstskatt brukar man i fastighetssammanhang prata om privatbostadsfastigheter och näringsfastigheter. I momshänseende görs dock ingen skillnad på samma sätt. Då är det istället hur en fastighet används som är avgörande.

Om du enbart äger en fastigheter är detta i sig inte fråga om en ekonomisk verksamhet. För att det ska räknas som ekonomisk verksamhet krävs det att du regelbundet använder fastigheten för att som det heter vinna intäkter av den. Om du till exempel hyr ut en fastighet (mer än bara tillfälligt) betraktas detta normalt som ekonomisk verksamhet. Skogsbruk räknas som ekonomisk verksamhet även om det kan vara väldigt lång tid mellan de tillfällen då du avverkar och säljer skog.

Skatteverket har nyligen utkommit med ett nytt ställningstagande som berör frågan om ekonomisk verksamhet vid fastighetsinnehav. Det är egentligen bara en uppdatering av ett tidigare ställningstagande i samma fråga. Det tidigare ställningstagandet tog nämligen inte upp frågan om rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.