Efterlevandeguiden - för dig som har förlorat någon nära

Skatteverket har tillsammans med Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan startat webbplatsen Efterlevandeguiden. Syftet är att samla allt som man behöver tänka på när någon i ens närhet har gått bort.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.