Drabbad av skogsbranden?

Har du blivit drabbad av den stora skogsbranden och har detta påverkat dig på så vis att du till exempel inte har kunnat lämna dina skattedeklarationer i tid? I så fall finns möjlighet till befrielse från förseningsavgift och nedsättning av eventuell kostnadsränta. Prövning görs i varje enskilt fall. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.