Donationer till streamare utgör skattepliktig inkomst

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked meddelat att donationer till en streamare utgör skattepliktig inkomst. Vidare meddelas även att det som doneras inte ska betraktas som ersättning för en tjänst varför donationerna inte blir momspliktiga.

På en kanal på Youtube har en person lagt upp videoklipp som visar när han spelar. Videoklippen innehåller även kommentarer av spelaren. Via en donationknapp kan de som tittar klicka och skänka pengar om de vill.

Enligt 8 kap. 2 § inkomstskattelagen är gåvor skattefria. Skatterättsnämnden menar dock att det inte är fråga om gåvor varför donationerna ska beskattas.

En annan fråga var om donationerna är momspliktiga. Donationerna är helt frivilliga och likaså det belopp som doneras. Det går med andra ord att se videoklippen utan att betala något. Enligt Skatterättsnämnden sker därför inte något tillhandahållande av tjänster mot ersättning, i momshänseende. Donationerna är således inte momspliktiga.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.