DJ uppträdande ej momspliktigt

DJ duon Dada Lifes uppträdanden kan innehålla allt från uppblåsbara bananer till kuddkrig bland publiken. Nu har Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ansetts att uppträdandet utgör ett konstnärligt verk och att det därför inte är momspliktigt.

Dada Life har tidigare begärt ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden (SRN) i frågan. SRN kom fram till att showen ska liknas vid en konsert och att den därmed är undantagen från momsplikt. (HFD) gör alltså samma tolkning och har i dom 668-15 fastställt Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.