Distrikt nytt begrepp inom folkbokföringen

Från och med den 1 januari 2016 ska folkbokföringen inte längre ske i en församling utan i en kommun. Dessutom införs begreppet distrikt som dock inte ska ersätta församlingsbegreppet. Uppgiften om en persons distrikt kommer att sakna betydelse för folkbokföring, beskattning, val eller annan statlig verksamhet. Dock fyller det en viktig funktion i samhället av kulturella och historiska skäl och för statistik- och forskningsändamål. Läs mer i förordning om distrikt (SFS 2015:493) [PDF].

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.