Datainspektionen ogillar Skatteverkets förslag

Skatteverket har förslagit att en rad myndigheter som till exempel Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Tullverket ska få direktåtkomst till vissa av Skatteverkets uppgifter. Datainspektionen är dock kritisk till förslaget och yttrandet hittar du på deras hemsida. Datainspektionen efterfrågar en djupare analys och anser inte att Skatteverket motiverar behovet tillräckligt bra.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.