Dags att deklarera

Senast den 2 maj 2016 måste du ha lämnat in din inkomstdeklaration. Enklast är att använda Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 1. Då får du även en kvittens på att du har lämnat in din deklaration. Det kan du inte få om du skickar in deklarationen på papper.

Glöm inte eventuella bilagor som till exempel NE (för enskilda näringsidkare), K4 (om du har sålt aktier) eller T2 (om du haft inkomstgivande hobby).

Om du har särskilda skäl kan du få anstånd med att lämna inkomstdeklarationen. Ifall du beviljas anstånd har du ytterligare två veckor på dig, alltså till den 16 maj 2016. Anstånd kan du ansöka om via Skatteupplysningen på telefon 0771-567 567.

Vill du deklarera via telefon ska du inte ringa Skatteupplysningen! Telefondeklarerar gör du istället på telefonnummer 020–567 100. Ringer du från utlandet är telefonnumret +46 10 494 00 40. Du behöver ha säkerhetskoderna som står uppe i hörnet på din inkomstdeklaration. Observera att det inte är alla som får säkerhetskoder. Om du inte har fått några koder hjälper det inte att beställa en ny deklaration. Då får du istället deklarera på annat sätt. Mer information om säkerhetskoder och att lämna deklarationen finns på Skatteverkets hemsida.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.