Brittiska skattemyndigheten missar drygt tolv miljoner telefonsamtal

Den brittiska skattemyndigheten HMRC (Her Majesty's Revenue and Customs) får ungefär 50 miljoner telefonsamtal per år. Myndigheten har ca. 70.000 anställda varav 20.000 personer jobbar med att svara i telefon. Svenska Skatteverket har sammanlagt ungefär 10.000 anställda. Trots att HMRC enligt The Guardian har världens största virtuella call center är det en fjärdedel av samtalen, det vill säga drygt tolv miljoner, som inte besvaras ens! Istället får den som ringer upp höra något i stil med "We are too busy to deal with your call right now. Goodbye.". Detta brukar kallas för en "courtesy disconnect". Det finns uppgifter som säger att amerikanska skattemyndigheten IRS under 2015 hade knappt nio miljoner courtesy disconnects.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.