Bonusdag för skattedeklarationen

Enligt Skatteverkets broschyr SKV 409 utgåva 16 ska skattedeklarationerna vara inlämnade senast den 17 augusti. I år (2014) är det den 18 augusti som gäller. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.