Belopp och procent 2016

Varje år sammanställer Skatteverket aktuella belopp och procentsatser på sin hemsida. Det finns även en lathund [PDF] där de vanligaste beloppen och procentsatserna är samlade. Nyheter för 2016 är bland annat att ungdomar inte längre har lika låga arbetsgivaravgifter som tidigare samt att den kommunala fastighetsavgiften har höjts. Skatteverket har i sitt allmänna råd SKV A 2016:1 meddelat att den genomsnittliga statslåneräntan (SLR) för 2015 bör anses vara 0,58 procent. Den sista november 2015 låg SLR på 0,65 procent. För den som har ett investeringssparkonto blir skatten därmed 0,42 procent för 2016. Skatten beräknas som SLR plus 0,75 och sedan är skatten på kapital 30 procent, (0,65 + 0,75) x 30 % = 0,42 procent.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.