Bäst och sämst på att e-deklarera

Skatteverket har släppt statistik över hur många som hittills har e-deklarerat. Med e-deklaration avses deklaration via hemsidan, SMS, med säkerhetskoderna, telefon eller med appen. Statistiken omfattar deklarationer lämnade till och med den 24 april 2014. Bäst hittills på riksnivå är Oxelösund där nästan hälften redan har deklarerat och knappt 77 % gjort det digitalt. Sämst hittills är Årjäng men där hara bara drygt en fjärdedel deklarerat. Andelen som deklarerat digitalt i Årjäng är drygt 43 %.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.