Avdrag för resor till och från arbetet

Det vanligaste avdraget i deklarationen är det så kallade reseavdraget. Det är också det enda avdraget som finns i Skatteverkets mobilapp. Vill du göra andra avdrag måste du deklarera på annat sätt än via mobilappen.

Skattmasen ska försöka gå igenom de förutsättningar som måste vara uppfyllda för att du ska kunna få avdraget.

  1. Det måste röra sig om resor till och från ditt arbete. Du får alltså inte avdrag om du studerar och reser till och från universitetet.

  2. Avståndet mellan ditt hem och ditt jobb måste vara minst fem kilometer. Om du har använt allmänna kommunikationsmedel (eller om allmänna kommunikationsmedel saknas) behöver avståndet vara minst två kilometer.

  3. Du måste ha gjort en tidsvinst på minst två timmar per dag, jämfört med om du skulle ha åkt kollektivt.

Samtliga punkter måste vara uppfyllda för att du ska ha rätt att göra reseavdrag. Skattmasen gissar att det är den sista punkten som många missar. Tar det till exempel 1,5 timme för dig att åka kollektivt till jobbet och 45 minuter att åka med bil så har du gjort en tidsvinst på mindre än två timmar per dag. Därmed har du inte rätt att göra något reseavdrag.

Tänk även på att du endast får avdrag för kostnader som överstiger 10 000 kr. Det måste dessutom röra sig om faktiska kostnader som du ska kunna visa. Har du till exempel samåkt med en kollega så har ni ju troligen också delat på kostnaden.

Kom ihåg att fylla i hela beloppet i inkomstdeklarationen. Skatteverket drar automatisk bort 10 000 kr.

En vanlig missuppfattning är att många tror att skatten reduceras med samma belopp som utgifterna man har haft. Så fungerar det inte! Gör du reseavdrag med 16 000 kr minskar din skatt med ungefär 1 800 kr. Beloppet kan vara olika beroende på hur mycket du tjänar. Tjänar du mindre än 430 200 kr per år minskar skatten ungefär 30 procent på det som överstiger 10 000 kr.

Om du använder din egen bil i tjänsten gäller andra regler. Dessa kan du läsa mer om på Skatteverkets hemsida.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.