Avdrag för investeringar

Från den 1 december 2013 är det möjligt för privatpersoner att få avdrag vid köp av andelar i mindre företag. Avdrag får göras med hälften av det investerade beloppet, dock högst 650 000 kr per år. Avdraget görs i inkomstslaget kapital. Läs mer om avdrag för investeringar på Skatteverkets hemsida.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.