Avdrag för förlust i golfklubb

Om en golfklubb får ekonomiska svårigheter kan det sluta i konkurs eller likvidation. Den som då säljer sin golfaktie, spelrätt eller fordran på golfklubben gör då ofta en förlust. I ett ställningstagande, som kan läsas på Skatteverkets hemsida, klargörs vad som gäller i sådana fall. Är det fråga om en aktie är den vanligtvis avdragsgill. När det gäller spelrätter och fordringar på golfklubben presumeras att förlusterna är en privat levnadskostand. Då gäller det att på något sätt försöka visa att det inte rör sig om en privat levnadskostnad.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.