Author image

Mikael Hellqvist

343 posts Stockholm Website
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.

Förslag på lagändring avseende tillfälligt arbete

Skatteverket har lämnat ett förslag till Finansdepartementet gällande begränsat skattskyldiga personer, som arbetar i Sverige för ett utländskt företag, där det utländska företaget saknar fast driftställe i Sverige. Enligt förslaget ska personen beskattas i Sverige vid arbete här för ett företag eller för offentlig sektor. Vidare föreslås att en utomlands

Läs mer

Könsuppdelad statistik över skatter

Skatteverket meddelar att de har tagit fram en rapport innehållande könsuppdelad statistik över skatter för perioden 2006 - 2015. Skattmasen har ännu inte hunnit läsa rapporten men enligt ett pressmeddelande från Skatteverket ska rapporten visa att det finns skillnader mellan mäns och kvinnors inkomster. Skattmasen finner detta föga förvånande. Vidare

Läs mer

Ny sajt för EU-medborgare

Flera myndigheter, kommuner och landsting har tillsammans tagit fram en särskild webbplats som riktar sig till EU-medborgare som arbetar i Sverige. Webbplatsen heter Eumedborgareisverige.se och innehåller vägledning gällande lagar, rättigheter samt information om stöd till EU-medborgare. På sajten hittar du även kontaktuppgifter till ambassadernas konsulära avdelningar.

Läs mer

Tekniska problem hos Skatteverket

Tekniska problem hos Skatteverket har gjort att e-tjänsterna inte har fungerat och även hemsidan har legat nere. Nu verkar det som att systemen kommit igång igen. På grund av problemen har Skatteverket fastställt nytt datum för att lämna in deklarationer för moms, arbetsgivaravgifter och punktskatter. Dessa deklarationer ska vara inlämnade

Läs mer