Att tänka på inför årsskiftet 2015/2016

Reglerna för rut- och rotavdrag förändras efter årsskiftet 2015/2016. Tänk på att du måste betala den som utför arbetet innan den sista december 2015. Arbetet måste dessutom vara slutfört senast den 31 januari 2016. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.