Åtgärder för att motverka skatteflykt

Foto: Skärmdump från regeringen.se

Regeringen presenterade nyligen ett program med tio punkter med syfte att motverka skatteflykt och försvåra skatteundandragande.

De tio åtgärderna är:

  1. Inkludera fler länder i globala standarder för transparens och informationsutbyte
  2. Inför automatiskt informationsutbyte om verkliga ägare
  3. Inför informationsplikt för skatterådgivare
  4. Skapa en global svart lista över icke samarbetsvilliga länder och inför skarpa motåtgärder
  5. Stärk arbetet mot momsbedrägerier
  6. Förstärk skattetilläggets avskräckande effekt
  7. Förstärk Skatteverkets resurser
  8. För upp skattefrågor på styrelsenivå i företagen
  9. Stötta kapacitetsbyggnad i utvecklingsländer
  10. Vidta ytterligare åtgärder mot inhemskt skattefusk och svartarbete

De ytterligare åtgärder som åsyftas i punkt tio är bland annat att införa personalliggare i ännu fler branscher. En annan sak som nämns är att kravet på kassaregister ska utvidgas till att även omfatta företag utan fast driftställe i Sverige. Sist, men inte minst, finns en ambition att införa så kallade månadsuppgifter. Med månadsuppgifter menas att arbetsgivaren blir skyldig att varje månad redovisa utbetald ersättning, på individnivå. Detta skulle då ersätta den kontrolluppgift som i dag lämnas en gång per år.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.