Återköp din pensionsförsäkring

Tidigare har det varit i princip omöjligt att få återköpa sin pensionsförsäkring i förtid men från och med den 1 januari 2016 kan du göra detta, utan att behöva ansöka om dispens hos Skatteverket. En förutsättning är att värdet understiger ett prisbasbelopp (44 300 kr år 2016) och givetvis att försäkringsbolaget godkänner återköpet. Läs mer om återköp av pensionsförsäkring på Skatteverkets hemsida.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.