Arbeta för svensk arbetsgivare i ett annat nordiskt land

Om du har en svensk arbetsgivare men arbetar i ett annat nordiskt land ska du lämna in blankett NT1 eller NT2. Tidigare har dessa blanketter endast funnit i pappersform men nu finns de att ladda ner på Skatteverkets hemsida. Om beskattnings ska ske i Sverige ska du använda blankett NT1. Ska beskattning istället ske i det land där du arbetar är det blankett NT2 du ska använda.

Blanketterna ska skickas till det skattekontor som din arbetsgivare tillhör. Postadresser till skattekontoren finns på Skatteverkets hemsida. Ytterligare information om skatteavdrag och arbetsgivaravgifter hittar du i broschyr SKV 401.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.