Använda privat bil för att köra andra mot betalning

Den som använder sin privata bil för att köra andra personer, mot betalning, är skyldig att ta upp ersättningen i inkomstdeklarationen. Ersättningen ses som inkomst av tjänst (lön). Detta gäller även om det enbart handlar om enstaka körningar men inte ifall det rör sig om samåkning till jobbet.

Du får göra ett avdrag från ersättningen du fått. Avdraget är 18.50 kr per mil om det inte är fråga om en förmånsbil. I sådana fall är avdraget lägre. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.