Anmäla ändring till Skatteverket

Om du vill ändra något som gäller ditt företag och som är registrerat hos Skatteverket kan du använda blankett SKV 4639. Med denna blankett kan du t ex göra ändringar avseende F-skatt, moms eller arbetsgivarregistrering. Du kan också ändra uppgift om ägare i fåmansaktiebolag. Smidigast är dock att gå in på verksamt.se istället för att använda blanketten.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.