Ändringar gällande importmoms

Från och med den 1 januari 2015 momsregistrerade företag redovisa och betala momsen till Skatteverket och inte till Tullverket. Företag som inte är momsregistrerade deklarerar momsen i importdeklarationen och betalar momsen till Tullverket. Läs mer på Tullverkets hemsida.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.