Ändrade tröskelvärden för upphandling 2016

Från och med den 1 januari 2016 gäller ändrade tröskelvärden för upphandling. För statliga myndigheter som upphandlar varor och tjänster ligger tröskelvärdet på 1 233 941 kr. För övriga upphandlande myndigheter ligger tröskelvärdet på 1 910 323 kr.

Tröskelvärdet för byggentreprenader (samtliga upphandlande myndigheter) ligger på 47 758 068 kr.

För upphandling av varor och tjänster enligt LUF och LUFS ligger tröskelvärdet för samtliga upphandlande myndigheter på 3 820 645 kr.

Direktupphandlingsgränserna höjs till 534 890 kr för LOU samt 993 368 kr för LUF och LUFS.

Mer info nya tröskelvärden för upphandling finns på Upphandlingsmyndighetens hemsida.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.