Ändrade schablonvärden för kostförmån

Om din arbetsgivare betalar mat för dig är detta en skattepliktig förmån och för 2016 gäller nya schablonvärden. Vid helt fri kost är schablonvärdet 220 kr per dag. Lunch eller middag 88 kr per dag och frukost 44 kr per dag. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.