Ändrade regler för investeringssparkonto

Enligt ett pressmeddelande från Finansdepartementet finns det nu ett förslag på ändrade regler för investeringssparkontot. Ändringarna gäller när ett investeringssparkonto ska anses ha upphört. Promomorian kan laddas ner från regeringens hemsida [PDF].

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.